Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Развивате отговорен бизнес и спазвате изискванията за по-малко вредни емисии.

Използвате сертифицирани материали, намалявате въглеродния си отпечатък и следвате световните тенденции за устойчив бизнес с грижа за околната среда. Имате възможност да станете част от кръговата икономика.

Какво можем да постигнем заедно?

Предлагаме ви най-новите опаковъчни материали според изискванията за генериране на по-малко нерециклируем отпадък. Бързо може да внедрите готови алтернативни решения от големи световни производители и да отговорите на новите регулации. Така заедно изграждаме бъдещето на един по-отговорен и устойчив бизнес.

  • Използвате материали със сертифициран произход
  • Замествате нерециклируемите опаковки
  • Проследявате целия път на опаковката
  • Спазвате всички изисквания и наредби
  • Адаптирате се бързо към новите стандарти
  • Свързвате се с партньори в сепарирането, извозването и рециклирането
  • Намалявате разходите за електроенергия чрез настройка на машините
  • Оставяте по-малък въглероден отпечатък

Запознайте се с всички възможности

Нашите партньори