Полуавтоматични машини

Полуавтоматичните машини използват по-малко материали, позволяват по-висока скорост, повтаряемост и стандартизация на опаковъчния процес. Подходящи са за опаковане на различни по вид и размери продукти.

Продукти