Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Предпазващи и уплътняващи продукти

Тази категория продукти служат за закрепване и обезопасяване на стоките при транспортиране. Те могат да предотвратят разместването или удрянето на товарите, да предпазят чупливи продукти или товари с висока себестойност. С тяхна помощ може да намалите транспортните разходи и да минимизирате брака и рекламациите.

Продукти