Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Тайните на файбър фолиото

Подходящият избор на фолио често изисква дълбоки познания на опаковъчния материал и последващи тестове. В изобилието от фолиа попада и файбър фолиото – специален продукт и едно добро решение при ниски температури.

През миналия месец, наш партньор откри предимствата на това фолио. Компанията е клон на световен лидер в производството на електронни компоненти. Продукцията им е изцяло за външния пазар. Поради високите изисквания и стриктното проследяване от страна на чуждестранните партньори, клиента отделя особено внимание и ресурси към транспортната опаковка.

Ситуацията се усложнява в хладните месеци на годината, когато влагата се повишава. Компонентите са защитени добре в кашони, но се констатира нарушаване на опаковката на ниво палет. Последващите множество товаро-разтоварни операции  в логистичните депа на вече компрометираната стабилност на палето от влагата, увреждат кашоните и дори самите компоненти в тях. 

Това директно води до рекламации и връщане на техните компоненти до България.

Какво направихме?

  • Последва детайлно разяснение на целия казус от клиента, включително : оглед на оборудването, разглеждане на конкретни  оплаквания от контрагентите на клиента, и преглед на нарушената опаковка.  
  • Избрахме конкретно решение – файбър фолио, което е подходящо за ниски температури, притежава допълнителна гъвкавост и се отличава с допълнителна издръжливост и здравина. 

 

  • Направихме тестове : Опаковахме цял лот с компоненти и клиента ги изпрати към контрагента си. За сравнение, наред лота продукти, опаковахме и симулационен палет, който да пътува до депо на контрагента и да се върне до България.

Резултати за клиента

Резултатът беше перфектен палет, без никакви прокъсвания или протриване. В процеса на работа, отчетохме и възможност за оптимизиране на настройките на машината за опаковане: предложеното фолио позволява по-голям престреч коефициент или разтегливост, което доведе до по-малък грамаж на изразходваното фолио на пале , а оттам и по-ниска себестойност.  

 

След имплементация на предложените промени:  

12%

постигнахме 12% оптимизация на себестойността на единица опакован палет.

0%

рекламации и върната стока.  

100%

удовлетворение на клиента 

Share Post: