с тази страница искам да видя дали Advanced Woo Search търси и в страници и публикации