Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Търговско обучение на тема “Клиентът днес”

На 11 и 12 април 2024 г. в най-новата ни складова сграда с офиси в гр. Пловдив се проведе търговско обучение на тема “Клиентът днес”.

Ефективна вътрешна инициатива, насочена към търговския екип на ТВТ, беше разработването и прилагането на цялостна програма за обучение, фокусирана върху подобряване на уменията за продажби, изграждане на взаимоотношения с клиенти и разбиране на продуктите и услугите на компанията.   

Бяха засегнати теми като ефективна комуникация, преговори, управление на взаимоотношенията с клиенти и разбиране на индустрията и конкуренцията. 

Част от програмата включваше ролеви упражнения, казуси и практически дейности, които позволяват на членовете на екипа да приложат наученото в реални сценарии. Освен това бяха въведени сесии за коучинг и менторство, където опитни членове на екипа споделиха своя опит и предоставиха индивидуална обратна връзка. 

Share Post: