Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Лесно решение с правилен избор на машина

Автоматизацията може да бъде правилният избор за вас и при кратки пикови натоварвания. В практиката си имаме добър пример за подобна успешна практика. Клиентът е производител на семена за селското стопанство с два завода на територията на България, износител за Европа, Азия и САЩ. Свърза се с нас, за да потърси здрава и сигурна опаковка за стоката, която се превозва само в контейнери. Той опакова „жива стока“ (чували със семена), подредени на два палета един върху друг с обща височина 2,80 метра. 

Това производство се характеризира със сезонност и пиково натоварване. Досега опаковането на стоката се е случвало ръчно от голям брой хора, за да се справят с кратките сроковете за експедиция. Освен че е пряко зависим от човешкия фактор, проблем за клиента са и зачестилите случаи на забавяне в доставките и рекламация от изсипани палета и повредена продукция в контейнера.

Какво направихме?

  • Предложихме професионална консултация с пълен анализ и оценка на производителността, времето, рентабилността и ефективността на целия процес. 
  • Анализирахме спецификата и сложността на опакования продукт и определихме сферите за подобрение. 
  • Изготвихме предложение за специално автоматизирано решение, съобразно сложността и спецификата на опакования продукт, с опция за допълнително подсилване на опакования палет в определени части. Съчетано със специално стреч фолио, решението ни гарантира абсолютна здравина и икономическа рентабилност за опакования товар. 

 

  • Изготвихме цялостен икономически анализ с конкретни стойности предвид сезонността на процесите (четири месеца). 
  • Направихме тестове чрез опаковане на палетите с предложената машина и специалното стреч фолио в демонстрационен център. 

Резултати за клиента

Гарантираме еднаква здравина на всяко едно пале. Клиентът остана изключително доволен и ни препоръча за професионална консултация на много други компании. Ние не само намерихме решение за опаковъчните му проблеми, но и му помогнахме да се развие, като увеличи производителността и износа на продукцията.  

След един сезон работа с автоматизираното оборудване, клиентът закупи втора машина поради удвояване на поръчките и износа на продукция.

55%

Постигнахме 55% икономия в сравнение с ръчното опаковане със стандартен стреч.

90%

Оптимизирахме човешкия труд с 90%.

До нула

Сведохме бракуваната стока до нула.

Share Post: