Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Големите идеи и големите играчи 

Ние вярваме, че устойчивите решения са в основата на бъдещите успешни бизнес модели и имаме за цел да подкрепяме нашите клиенти в усилията им да бъдат отговорни към околната среда. Наш клиент е международна бутилираща компания. 

Той пое по пътя на промяната и заложи в корпоративната си политика до края на 2028 г. всички материали, с които работи, да бъдат с предварително определено съдържание на PCR (post-consumer recycled content: отпадъци, постъпили за рециклиране след използването им от краен потребител). Като техен доверен партньор в решенията с бъдеще, те се обърнаха към нас за съдействие. 

Какво направихме?

  • Проучихме всички материали, с които клиентът работи и за които желае да намери PCR алтернативи. 
  • Прегледахме процеса и взехме предвид съществуващото оборудване и неговите специфики. 
  • Направихме преглед на подходящи алтернативи на материали, които запазват стандарта за качество и издръжливост на опаковката, които изискват опаковъчните процеси на компанията.  

 

  • Заедно с клиента се спряхме на замяна на използвания опаковъчен материал с термосвиваемо фолио с 50% съдържание на PCR.   

Резултати за клиента

Нашият партньор успя да открие правилното устойчиво решение спрямо зададените цели 7 години преди имплементацията на нормите. 

Успешната предварителна подготовка, бързата реакция и изграденото доверие позволяват на клиента да направи нужните производствени тестове и промяната плавно с пълна увереност в крайните резултати.  

Share Post: