Първа копка в Пловдив 

Радваме се да споделим с вас, че на 3.11.2021 г. стартирахме изграждането на собствена логистична и производствена база в град Пловдив.  

Новата ни инвестиция е разположен в индустриална зона Тракия. Проектът ще се състои от склад, логистична база и офисни площи, построени на 6 декара площ.   

Съчетанието от удобна локация и предвиденото модерно складово оборудване ще превърне новата база в основен разпределителен/логистичен хъб/център за TVT. 

Очаква се проектът да бъде завършен през септември 2022 г.   

Тази сериозна стъпка в разрастването на компанията е продиктувана от стремежа ни да бъдем още по-добри партньори в опаковането.  

Share Post: