Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Правила и условия

Информация за Вашите лични данни, обработвани в рамките на процедурата за отправяне на запитване чрез интернет сайта на Групата ТИ ВИ ТИ

 

С изпращане на запитване чрез попълване на формуляра, публикуван на интернет сайта на дружествата от Групата ТИ ВИ ТИ – www.tvt.bg, а именно:

 

 • Ти Ви Ти Пак ЕООД, с ЕИК 116545206, седалище и адрес на управление гр. Разград, ж.к. Орел бл.8, вх. Б, ап.17; 
 • Ти Ви Ти Интернешънъл ЕООД, с ЕИК 116552567, седалище и адрес на управление гр. Разград, ж.к. Орел бл.8, вх. Б, ап.17;
 • Ти Ви Ти Транс Трейд ЕООД, с ЕИК 131174772, седалище и адрес на управление гр. Разград, ж.к. Орел бл. 8, вх. Б, ап. 17;
 • ГАБ-ТИВИТИ ЕООД, с ЕИК 116517445, седалище и адрес на управление гр. Разград, ж.к. Орел бл. 8, вх. Б, ап. 17; 
 • Ти Ви Ти Комерс ЕООД, с ЕИК 116048407, седалище и адрес на управление гр. Разград,
  Васил Левски No 8, вх. А, ап. 16; 
 • Ти Ви Ти Трейдинг ЕООД, с ЕИК 116552243, седалище и адрес на управление гр. Разград, ж.к. Орел бл.8, вх. Б, ап. 17, заедно наричани по-долу („Дружествата“),

 

Вие предоставяте своето изрично съгласие Дружеството да обработва следните Ваши лични данни:

 

 1. Три имена на запитващия;
 2. Телефон и e-mail за обратна връзка.

 

Вие предоставяте своето изрично съгласие за обработване на посочените данни с цел предоставяне на отговор на отправеното от Вас запитване.

 

 1. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?

Администратори на лични данни са дружествата от групата ТИ ВИ ТИ, посочени по-горе.

 

Представители на Дружествата са управителите, вписани по партидите на Дружествата в Търговския регистър при Агенция по вписванията, достъпна на следния интернет адрес: www.brra.bg.

 

Можете да се свържете с представител на Дружествата по някой от следните начини:

 • Телефон: 0700 15 700
 • Email: office@tvt.bg

 

 1. Длъжностно лице по защита на данните?

При първоначално проведения анализ относно необходимостта от определяне на Длъжностно лице по защита на данните стигнахме до извода, че не е налице законово задължение за Дружествата да определят такова лице. 

 

Ако обемът и характерът на обработваните данни на следващ етап наложат необходимостта от Длъжностно лице по защита на данните, ще Ви предоставим незабавно информация за контакт с нея или него.

 

III. Какви данни обработваме?

В рамките на процедурата за отправяне на запитване чрез интернет сайта, Дружествата събират следните данни на потребителите на сайта:

 

 • Идентификация на лицето: три имена, телефони и е-mail за връзка;

 

Данните се събират, доколкото с изпращане на запитването си, потребителят е предоставил своето изрично съгласие за това.

 

 1. С каква цел и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите данни с цел предоставяне на отговор на отправено от Вас запитване през интернет страницата на Групата ТИ ВИ ТИ. 

 

Извършваме тази обработка на основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД), а именно – на основание предоставено от Вас съгласие за обработването им с цел предоставяне на отговор на Вашето запитване.


 1. Получатели на Вашите данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, извън нашите служители, които са поели ангажимент за конфиденциалност.

 

Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи. Това може да се случи само, ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени. 

 

 1. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме вашите данни в разумен срок, докато предоставим отговор на Вашето запитване.

 

Ако системата ни получи уведомление за невалиден/закрит email адрес, ние ще го изтрием незабавно.

 

Ако възразите срещу обработката на Вашите данни, ние ще преустановим обработката незабавно и ще изтрием данните, с които разполагаме в тази връзка. 

 

VII. Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. 

 

VIII. Какви права имате? 

 1. Право да оттеглите съгласието си: имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, като искане за това до Дружествата.

Оттеглянето на съгласието от Ваша страна не засяга обработката на личните Ви данни преди неговото получаване от Дружествата. В случай че оттеглите своето съгласие преди да сме изпратили отговор на Вашето запитване, то Вие оттегляте и своето запитване до нас, поради което ние няма да имаме задължение да предоставим отговор.

 

 1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. 

 

 1. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 

 1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 

 1. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 

 

 1. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни. 

 

 1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефоните, адреса и/или електронния адрес, посочени по-горе.

 

 1. Извършване на профилиране

Ние не извършваме поведенчески анализ и/или профилиране на базата на данните, които обработваме в рамките на . 1. Допълнителна информация

Групата ТИ ВИ ТИ използва технологията „бисквитки“ при управлението на своята интернет страница. За повече информация – вж. Политика за бисквитките, публикувана на следния адрес: www.tvt.bg

 

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от Групата ТИ ВИ ТИ, не се колебайте да се свържете с нашия екип!